header

Delivery conditions

Tieto Poštové podmienky sú platné a účinné od 01.01.2018 a sú dostupné k nahliadnutiu vo všetkých obchodných prevádzkach Poštového podniku alebo na webovom sídle Poštového podniku www.kolos.sk.

Poštové podmienky KOLOS od 01.01.2018 – Poštové_podmienky_KOLOS od 01.01.2018.pdf

Tarifa KOLOS od 01.01.2018 – Tarifa KOLOS od 01.01.2018.pdf

Reklamačný poriadok KOLOS od 01.01.2018 – Reklamačný poriadok KOLOS od 01.01.2018.pdf

LinkedIn 2013 – 2018 © KOLOS, s.r.o.
Webdesign and content management by AlejTech
Webdesign