header

GDPR

Security policy of personal data protection (Privacy policy) – Bezpečnostná politika ochrany osobných údajov (Privacy policy).pdf

Privacy statement (GDPR Ready) – Vyhlásenie o ochrane OU (GDPR Ready).pdf

Provided information of subject-client – Poskytované informácie dotknutej osoby-klient.pdf

Provided information of subject-employee – Poskytované informácie dotknutej osoby-zamestnanec.pdf

Provided information of subject-jobseeker – Poskytované informácie dotknutej osoby-uchádzač o zamestnanie.pdf

Request of subject-client – Žiadosť DO-klient.pdf

Request of subject-employee – Žiadosť DO-zamestnanec.pdf  

LinkedIn 2013 – 2023 © KOLOS, s.r.o.
Webdesign and content management by AlejTech
Webdesign