header

Terms and conditions for create of post consignment

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 10.9.2020 a sú dostupné k nahliadnutiu vo všetkých obchodných prevádzkach Podávateľa a na webovom sídle Podávateľa www.kolos.sk.

Obchodné podmienky pre vytvorenie poštových zásielok a odovzdávanie poštových zásielok inému poštovému podniku od 10.9.2020 – Obchodne podmienky Vytvorenie postovej zasielky od 10.9.2020.pdf

Objednávka Vytvorenie poštovej zásielky – Objednávka Vytvorenie postovej zasielky.pdf

LinkedIn 2013 – 2024 © KOLOS, s.r.o.
Webdesign and content management by AlejTech
Webdesign