header

Poštové podmienky

Tieto Poštové podmienky sú dostupné k nahliadnutiu vo všetkých obchodných prevádzkach Poštového podniku alebo na webovom sídle Poštového podniku www.kolos.sk.

Poštové podmienky KOLOS platné od 10.9.2020 – Poštové_podmienky_KOLOS od 10.9.2020.pdf

Tarifa KOLOS platná od 1.2.2022 – Tarifa KOLOS od 1.2.2022.pdf

Reklamačný poriadok KOLOS platný od 01.01.2018 – Reklamačný poriadok KOLOS od 01.01.2018.pdf

LinkedIn 2013 – 2024 © KOLOS, s.r.o.
Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok