header

INFO.POST - distribúcia letákov

Doručovanie Vašich reklamných materiálov a letákov do schránok Vašich zákazníkov

Neadresné doručovanie reklamných materiálov, letákov, katalógov a časopisov do schránok a spoločných schránok obyvateľstva na základe plánovania s využitím geomarketingových a sociodemografických údajov. Každému klientovi poskytujeme individuálne poradenstvo a plánovanie formou geografickej segmentácie (výber distribučných oblastí na základe dostupnosti zákazníkov, dojazdovosti k predajni, segmentácia na základe PSČ, veku, priemerného príjmu,...). Využitím tohto produktu priamo oslovujete vašich zákazníkov na svoje produkty, akcie, alebo zľavy (reklamné materiály, listy v obálkach bez adries a pod.) a šetríte váš firemný rozpočet.

Služba obsahuje:

 • poradenstvo a plánovanie neadresného doručovania
 • digitalizácia a grafická vizualizácia pomocou máp
 • návrh distribučného plánu na základe geografickej segmentácie
 • doručovanie materiálov do schránok a do spoločných schránok
 • viacstupňovú kontrolu kvality doručovania a vyhotovenie výslednej správy o priebehu doručovania
 • privátna zóna - všetky informácie, štatistiky, mapy aj výsledky kontrol na jednom mieste

Doplnkové služby k produktu INFO.POST:

 • tlač letákov a materiálov na neadresné doručovanie
 • kreatívne riešenie kampane, ktoré zaujme a osloví klienta
 • grafické a databázové práce spojené s tlačou letákov a reklamných materiálov
 • sampling – doručovanie vzoriek pre vymedzené oblasti
 • fóliovanie – vyššia ochrana pred poškodením, exkluzívna prezentácia

 Distribúcia letákov - info-post


LinkedIn 2013 – 2024 © KOLOS, s.r.o.
Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok