header

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Obchodné podmienky upravujú všeobecné podmienky poskytovania služieb INFO.POST (neadresnej distribúcie) spoločnosťou KOLOS s.r.o. so sídlom Lamačská cesta 45, 841 03  Bratislava, IČO 31 393 039, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 8757/B.

Všeobecné obchodné podmienky KOLOS platné od 4.4.2019 – Všeobecné_obchodné_podmienky_KOLOS od 4.4.2019.pdf 

VOP proces kontroly KOLOS platné od 1.5.2018 – VOP_proces_kontroly_KOLOS od 1.5.2018.pdf

LinkedIn 2013 – 2020 © KOLOS, s.r.o.
Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok