header

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Obchodné podmienky upravujú všeobecné podmienky poskytovania služieb INFO.POST (neadresnej distribúcie) spoločnosťou KOLOS s.r.o. so sídlom Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO 31 393 039, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 8757/B.

Všeobecné obchodné podmienky KOLOS platné od 10.9.2020 – Všeobecné_obchodné_podmienky_KOLOS od 10.9.2020.pdf 

VOP proces kontroly KOLOS platné od 1.5.2018 – VOP_proces_kontroly_KOLOS od 1.5.2018.pdf

LinkedIn 2013 – 2023 © KOLOS, s.r.o.
Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok