header

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Obchodné podmienky upravujú všeobecné podmienky poskytovania služieb INFO.POST (neadresnej distribúcie) spoločnosťou KOLOS s.r.o. so sídlom Lamačská cesta 45, 841 03  Bratislava, IČO 31 393 039, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 8757/B a sú platné od 1.5.2018 do 31.12.2018.

Všeobecné obchodné podmienky KOLOS od 1.5.2018 – Všeobecné_obchodné_podmienky_KOLOS od 1.5.2018.pdf

VOP proces kontroly KOLOS od 1.5.2018 – VOP_proces_kontroly_KOLOS od 1.5.2018.pdf

 

Od 1.1.2019 sú platné:

Všeobecné obchodné podmienky KOLOS od 1.1.2019 – Všeobecné_obchodné_podmienky_KOLOS od 1.1.2019.pdf

LinkedIn 2013 – 2019 © KOLOS, s.r.o.
Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok