header

EURO.POST - DORUČOVANIE AJ V PRIHRANIČNÝCH OBLASTIACH

Neadresné doručovanie za hranicami Slovenska

Okrem komplexných služieb na Slovensku poskytujeme našim klientom aj možnosť neadresného doručovania za hranicami našej krajiny a to prostredníctvom našich partnerov v Českej republike a Rakúsku. Tak si môžete rozšíriť svojich klientov aj o prihraničné oblasti, čím sa vaše produkty a služby dostanú aj mimo hraníc Slovenska. Samozrejme doručovanie môže byť na celom území našich partnerov, prípadne v prihraničných oblastiach.

Služba obsahuje:

  • podpora pri vytváraní distribučného plánu s cieľom najefektívnejšieho oslovenia zákazníkov
  • digitalizácia a grafická vizualizácia pomocou máp
  • návrh distribučného plánu na základe geografickej segmentácie
  • realizácia samotnej kampane
  • viacstupňovú kontrolu kvality doručovania a vyhotovenie výslednej správy o priebehu
  • privátna zóna - všetky informácie, štatistiky, mapy aj výsledky kontrol na jednom mieste

Doplnkové služby k produktu EURO.POST:

  • tlač a výroba materiálov
  • kreatívne riešenie kampane, ktoré zaujme a osloví klienta
  • grafické a databázové práce spojené s tlačou materiálov
  • sampling – súbežné doručovanie vzoriek pre vybrané oblasti

 Letáky - euro-post 

LinkedIn 2013 – 2023 © KOLOS, s.r.o.
Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok