header

Adresné doručovanie

Vyberte si z nasledujúcich produktov adresného doručovania:

 1.  listy bez služieb s pridanou hodnotou:

 • INFO.MAIL - pozostáva výlučne z reklamných, marketingových, propagačných materiálov alebo periodickej tlače a obsahuje rovnakú správu okrem mena adresáta, adresy a identifikačného čísla.
 • LETTER.MAIL - je korešpondenciou, (účet, faktúra, finančný výkaz alebo iná správa nerovnakého obsahu a formy, ktoré súvisia so záväzkovými alebo inými vzťahmi medzi odosielateľom a adresátom) a/alebo iným oznámením v písomnej forme na akomkoľvek druhu fyzického média, ktoré sa má dodať na adresu uvedenú na ňom alebo na obálke.
 • EURO.MAIL – je korešpondenciou a/alebo iným oznámením v písomnej forme na akomkoľvek druhu fyzického média, ktoré sa má dodať na adresu mimo SR uvedenú na ňom alebo na obálke.
 •  

2.  listy vrátane služieb s pridanou hodnotou:

Služby s pridanou hodnotou sú služby poskytované za účelom zvýšenia rýchlosti a spoľahlivosti vyberania a distribúcie zásielok pre jej užívateľa (odosielateľa alebo adresáta zásielky).

 • INFO.MAIL PLUS
 • INFO.HYBRID.MAIL PLUS
 • LETTER.MAIL PLUS
 • LETTER.HYBRID.MAIL PLUS
 •  

Obsahom doručovania produktov INFO.MAIL, INFO.MAIL PLUS, INFO.HYBRID.MAIL PLUS môžu byť: 

Reklamné, propagačné, marketingové materiály, direct maily, katalógy, prípadne vzorky. V rámci jednej distribúcie musí byť obsah zhodný s výnimkou mena, adresy a identifikačného čísla.

Lehota distribúcie:

D+4

Rozmery:

 • Minimálne : 140 x 90 mm
 • Maximálne: 325 mm (dĺžka) x 230 mm (šírka) x 15 mm (hrúbka)

Hmotnosť:

Do 2 kg

 

Obsahom doručovania produktov LETTER.MAIL, LETTER.MAIL PLUS, LETTER.HYBRID.MAIL PLUS môžE byť:

Korešpondencia (výpisy, faktúry alebo iná správa nerovnakého tvaru) alebo iné oznámenie v písomnej forme na akomkoľvek druhu fyzického média.

Lehota distribúcie:

D+2/3

Rozmery:

 • Minimálne : 140 x 90 mm
 • Maximálne: 325 mm (dĺžka) x 230 mm (šírka) x 15 mm (hrúbka)

Hmotnosť:

Do 2 kg

 

ObsaH doručovania produktov EURO.MAIL:

Je podľa dohody a podmienok krajiny adresáta

Lehota distribúcie:

Podľa krajiny adresáta.

Rozmery:

 • Minimálne : 140 x 90 mm
 • Maximálne: 325 mm (dĺžka) x 230 mm (šírka) x 15 mm (hrúbka)

Hmotnosť:

Do 2 kg

 

Ďalej ku všetkým produktom adresného doručovania ponúkame

   ponuka-k-produktom-ad

   * unikátne doplnkové služby :

 • Elektronický report nedoručiteľných zásielok,
 • Možnosť zmeny miesta doručenia,
 • Monitorovanie pohybu zásielky
 • Osobné doručenie
 • Vybranie zásielky v mieste pôvodu

Spoločnosť KOLOS doručuje poštové zásielky od roku 2008, po liberalizácii slovenského poštového trhu od 1. januára 2012 vrátane zásielok pod 50 gramov. Kombináciou výroby, ceny, kvality a vždy aktuálnej databázy optimalizujeme náklady na Vaše poštové služby.

Svojim zákazníkom poskytujeme kvalitné poštové služby s pridanou hodnotou: V rámci adresnej distrbúcie pokrývame viac ako 94 % domácností SR na 96% územia, čo predstavuje 1 811 000 schránok domácností z celkového počtu evidovaných 1 938 000 domácností. Technologickými inováciami patríme k špičke na trhu s využitím track&trace (sledovanie doručovania zásielok) s informáciou o doručení aj pri obyčajných listových zásielkach v našej sieti. Pridanou hodnotou našich produktov adresného doručovania je preverenie každej reklamácie prevažne do 48 hodín, vypracovanie a elektronické zaslanie súboru obsahujúceho dôvody nedoručenia k zásielkam, ktoré sa nepodarilo doručiť adresátom. Výsledný sumárny reporting doručenia a kvality sa spracováva po každej distribúcii. Zasielame ho v elektronickej podobe, alebo sa nachádza v privátnej zóne - všetky informácie, štatistiky, mapy aj výsledky kontrol sú na jednom mieste.

Adresné doručovanie - poštové služby 

LinkedIn 2013 – 2023 © KOLOS, s.r.o.
Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok