header

Poštová spoločnosť KOLOS

Spoločnosť KOLOS pôsobí na trhu poštových služieb už od roku 1995 a v súčasnosti je jednou z najväčších alternatívnych pôšt na poštovom liberalizovanom trhu. Od začiatku svojej existencie sa  zameriavala predovšetkým na oblasť neadresného doručovania. Už v priebehu dvoch rokov vytvorila celoslovenskú distribučnú sieť s pokrytím až 95 % obyvateľstva Slovenskej republiky. Súbežne pracovala na dokonalosti a spoľahlivosti identifikácie všetkých doručovacích miest, vrátane prepojenia na mapové podklady. V praxi tak začala ponúkať k neadresnej distribúcii sofistikované služby geomarketingu - výber lokalít distribúcie podľa klientom zvolených parametrov. Samozrejmosťou bola ponuka služieb tlače letákov, propagačných materiálov alebo napríklad aj špecializované doručenie reklamných letákov na kľučky dverí, post-it na schránky a pod. Aj tieto rozhodnutia je pomohli stať sa významnou spoločnosťou na trhu neadresnej distribúcie, ktorá zabezpečuje poštové služby pre celý rad významných retailových spoločností. Ročne doručí viac ako 360 mil. ks letákov a neadresných zásielok.

Prirodzenou ambíciou na postupne liberalizovanom trhu poštových služieb bol vstup do služieb adresného doručovania poštových zásielok. Stalo sa tak v roku 2008. Išlo najskôr o doručovanie adresných poštových zásielok s vyššími hmotnosťami najmä s obsahom časopisov, katalógov a direct mailov. V kooperácii s významnými dodávateľmi lettershopových služieb začal KOLOS poskytovať svojim klientom aj tlač listov, obálok, dokumentov, direct mailov vrátane služieb obálkovania, fóliovanie, prípadne štítkovania zásielok. Identifikácia každej poštovej zásielky a monitorovanie jej pohybu počas celej distribúcie umožnilo klientom prinášať dovtedy na trhu neštandardné služby. Napr. riešenie reklamácií do 48 hodín, alebo elektronická výsledná správa o nedoručiteľných zásielkach spolu s dôvodmi nedoručenia. Od roku 2012 rozšíril KOLOS svoje služby aj o doručenie poštovej zásielky do 50 g, vrátane tzv. transakčných zásielok s obsahom napr. výpisov a faktúr.  Spoločnosť KOLOS aktuálne zabezpečuje doručovanie viac ako 6 mil. ks adresných listových zásielok ročne. Medzi jej klientov okrem významných spoločností zo Slovenska patria aj zahraničné poštové správy.

Aj v tretej dekáde svojej existencie spoločnosť KOLOS rozširovala portfólio svojich služieb. Za významné rozšírenie považuje zameranie sa na komplexnosť ponuky v oblasti komunikácie, podpory predaja a distribúcie zásielok a tovarov. Aj preto začala ponúkať svojim klientom služby call centra, databázového manažmentu, alebo prémiové kuriérske služby.

Spoluprácou s nami získate nasledujúce výhody:

  • stabilného partnera pri tvorbe, výrobe, tlači a doručovaní poštových zásielok
  • sme garanciou kvalitného riešenia na základe našich dlhoročných skúseností
  • optimalizáciu Vašich nákladov na poštovné a na produkciu zásielok
  • prepracovaný systém kontroly kvality
  • ponúkame Vám komplexné služby s pridanou hodnotou
  • individuálne proklientské riešenia
  • vysokú flexibilitu a spoľahlivosť

LinkedIn 2013 – 2023 © KOLOS, s.r.o.
Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok