header

Kontakt a fakturačné údaje

KOLOS s.r.o. 

Krasovského 14
851 01 Bratislava

tel.: +421/2/65 31 65 04
e-mail: kolos@kolos.sk

IČO: 31 393 039
IČ DPH: SK2020305364

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd.: Sro, vl. č. 8757/B

 

Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv-klient – Žiadosť DO-klient.pdf 


V prípade záujmu o naše služby alebo bližšie informácie nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom tohto formulára.


LinkedIn 2013 – 2023 © KOLOS, s.r.o.
Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok